Privacy

Bongrain Benelux nv hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn website pp-www.ilovecheese.nl (hierna ‘de Website’). Om toegang te kunnen krijgen tot de Website en gebruik te kunnen maken van sommige met de Website verbonden activiteiten, is de gebruiker verplicht om een aantal persoonsgegevens te verstrekken, zoals, al naargelang het geval, zijn voornaam, naam, leeftijd, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikers-ID voor de Website, wachtwoord enz. Voor de rest kunnen gebruikers de Website in principe gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Bongrain Benelux treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens en kan de verwerking ervan opdragen aan subcontractanten. Bongrain Benelux zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van deze persoonsgegevens te verzekeren. De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden, al naargelang het geval, gebruikt om deze gebruiker toegang te geven tot de Website en voor de uitvoering van de betrokken met de Website verbonden activiteit, het beantwoorden van contactopnames van de gebruiker, de uitvoering van de overeenkomst tussen Bongrain Benelux en de gebruiker, voor statistische doeleinden en/of voor direct marketing.

Jouw gegevens worden enkel onthuld aan derden als je hiermee akkoord gaat. In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen kan je contact opnemen met de Dienst Marketing – Kroonlaan 6 -1050 Brussel of kan je mailen naar info.marketing@bongrain-benelux.com.

De Website kan gebruikmaken van ‘cookies’. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending mogelijk te maken of te vergemakkelijken van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. De door de Website geplaatste cookies hebben onder meer als doel om te registreren dat de gebruiker al bepaalde voorwaarden aanvaard heeft, al gecommuniceerd heeft met het systeem, een bepaalde taalkeuze gemaakt heeft enz., zodat de gebruiker deze handelingen niet telkens opnieuw moet stellen. De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft bij ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt het plaatsen van een cookie te weigeren. Hij kan ook de geplaatste cookies verwijderen. De gebruiker wordt er echter op gewezen dat, indien hij het plaatsen van cookies weigert, sommige pagina’s van de Website mogelijk niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn, en indien hij de geplaatste cookies verwijdert, hij bepaalde handelingen opnieuw zal moeten stellen. Dit document wordt opgesteld en moet geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht. Het kan op gezette tijden gewijzigd worden, en zonder specifieke tegenstrijdige bepalingen, zullen de nieuwe bepalingen dertig (30) dagen na het uploaden hiervan in werking treden op de website Bongrain Benelux.